Hvorfor er nogen talblinde?

Der er meget der tyder på at vi mennesker er født med en naturlig sans for tal uden at vi behøver at tælle. Fx kan næsten alle se antal på 3 eller 4 uden at skulle tælle hver enkelt og det gælder faktisk også for en del dyrearter. Selv helt små børn ned til 3-4 uger gamle har faktisk denne evne.

Derudover har vi en anden evne, nemlig evne til at skønne om der er flere af noget end noget andet. Altså om fx 15 æbler er mere end 12 æbler. Det virker måske som noget meget simpelt, men for nogle mennesker er denne medfødte talsans forstyrret eller ikke lige udviklet. Det medfører blandt andet at nogle talblinde gætter helt forkert når det handler om tal. De kan fx gætte på at en blyant vejer 20 kg eller at der er 1000 km fra Roskilde til København. De kan ofte have problemer med at huske telefonnumre, pinkoder eller endda deres eget cprnr eller hvor mange watt en lyspære skal være på. At sammenligne priser på mobilabonnementer eller bredbånd kan være en umulig opgave.

At være talblind betyder ikke man er dum. De fleste talblinde klarer sig fint i andre fag som fx sprog. Hvis man har problemer med tal og samtidig også i andre fag kan der være tale om andre diagnoser.

Kan man arve talblindhed?

Der er store undersøgelser der påviser at der nok er omkring 5% af befolkningen der lider af talblindhed i nogen grad. Der er dog kritik der påpeger at for mange bliver medtaget i disse undersøgelser og at tallet er en del lavere.

Derudover mener man at op til 15% kan have problemer med læring af matematik på grund af psykoligiske blokeringer, misbrug af cannabis eller forhold mellem elev og lærer, men det har ikke noget talblindhed at gøre.

Der er adskillige kendte mennesker igennem historien der har lidt af talblindhed, blandt andet Winston Churchill og Erwin Rommel. Deres dagbøger er fulde af historier om deres udfordringer med dette.

Der er en vis risiko for at talblindhed går i arv. En Israelsk undersøgelse viste at nogle familier har op til 10 gange større forekomst af talblindhed end andre familier. Men der er ikke nogen direkte forbindelse. En matematiklærer kan sagtens have et barn som er talblind.

Talblindhed i skolen

Der er desværre ikke så stor opmærksomhed på talblinde som på ordblinde. En matematik lærer kan måske have svært ved at forstå hvordan simple matematiske opgaver kan volde så store problemer, når eleven ellers ikke normalt har problemer i skolen. Det kan give det forkerte indtryk og den talblinde elev kan måske vælge at skjule problemet.

Talblindhed i hverdagen

Det kan være svært at være talblind i det moderne samfund da rigtig mange tal skal huskes lige fra pinkoder til telefonnumre. Mange talblinde bruger ‘oversættelser’ for at kunne huske tal fx ved at give tegn eller billeder til tal. Det kan blive dyrt at handle ind, hvor meget sparer jeg på barberblade hvis jeg køber engangskrabere kontra Gillete? Hint: det er meget billigere at købe enkeltblade:http://bedrebarbering.dk/barberblade-spar-penge-kob-online/

Desuden kan det være svært at finde rundt i hverdagen hvor man skal aflæse bustabeller og finde den rigtige perron eller hvor hurtigt man kører i bilen eller motorcyklen.

Hvordan kan man bedst håndtere talblindhed?

Fra artiklen i Samvirke.dk

Man kan sprogliggøre tingene, eller man kan bruge sin episodiske hukommelse. Hvis man skal regne ud, hvad otte plus fem giver, kan man for eksempel forsøge at genkalde sig episoder, som kan illustrere tallet otte og tallet fem for derigennem at skabe en historie, som beskriver, at tallene lægges sammen og giver 13.

Det er en slags hukommelsesteknik at forbinde tal til noget, man kan forholde sig til. Men da det er en større arbejdsproces, skjuler de talblinde hellere problemet og undviger situationen – i bedste fald får de hjælp af omgivelserne. Vi skal dog glæde os over alle de teknologiske hjælpemidler, vi har, som kan kompensere for vanskelighederne. Internettet kan også være en hjælp til at klare udregninger og lignende. Her er en god bredbånd forbindelse vigtig. Mange, der ikke er decideret talblinde, har måske psykiske blokeringer over for faget matematik.

Nogle oplever at kost er meget vigtig, at få nok vitaminer og andet sundt for at holde hjernen igang.